GESKIEDENIS

gRAad 8

KWARTAAL 2 - Die minerale revolusie

Les 1/7 - Kwartaal 2
Minerale Revolusie
Inleiding & voorkennis

Les 2/7 - Kwartaal 2
Minerale Revolusie Diamantstormloop en Kampongs

Les 3/8 - Kwartaal 2
Minerale Revolusie
Die val van groot Afrika
Koninkryke

Les 4/8 - Kwartaal 2
Minerale Revolusie
Goud in die Witwatersrand

Les 5&6/8 - Kwartaal 2 Kamer van Mynwese, Vakbonde, Randhere en Arbeid